skanuПознато је да се последњих година у Европи повећава број православних. Све више школовани и високо-школовани европљани прелазе из католицизма и протенстатизма у православље. Научно образовање је веома важно за духовни препород. Православље као духовност улази у националне и краљевске академије у европи. Код нас у Србији у склопу Академских заједница поред Српске Академије научника и уметника делује и Српска Краљевска Академија научника и уметника која је истински прикључила и духовнио-правосалвну област. Од стране академске скупштине био сам позван да у марту ове 2014. године гостујем на седници Српске Краљевске Академије у Београду. Српска Краљевска Академија научника и уметника у Београду је јединствено удружење стваралаца из научно технолошких, био-медицинских, физичко-математичних области, и свакако духовних, али и уметничких, историјских, друштвено политичких и економских наука и екологије. Информатичке науке још нису заживеле као академско одељење, но верујем да ће убрзо и моја научна област бити укључена као пуноправно академско истраживачко одељење.

Ненад Бадовинац
Март, 2014.

Поделите са пријатељима...