U organizaciji Matematičkog instituta “Srpske akademije nauke i umetnosti (SANU)”, Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, Asocijacije za industrijsku matematiku i Udruženja operacionih istraživača Srbije, od 25.05. do 28.05.2018. održana je međunarodna konferencija BALCOR 2018 koja tradicionalno okuplja Operativne istraživače iz celog sveta sa ciljem predstavljanja teoretskih i praktičnih rezultata istraživanja. Konferencija BALCOR 2018 bila je prilika za istraživače Operacionih istraživanja da se okupe i razmene svoja iskustva i znanja. Predsedavajući na konferenciji bio je g. Nenad Mladenović, predsednik Programskog veća bio je g. Milan Martić, i članovi: g. Milorad Vidović i g. Dragan Urošević, a predsednik Organizacionog odbora bila je gđa. Gordana Savić.

Gostujući predavači na konferenciji bili su: Oleg Khamisov, Russian Academy of Sciences. Russia. Leonidas Pitsoulis, Department of Electrical and Computer Engineering School Aristotle University of Thessaloniki, Greece and Panayote M. Pardalos, University of Florida, Gainesville, USA.

Kao student doktorskih studija (PhD student) imao sam mogućnost, ali i potrebu da učestvujem na ovoj konferenciji. Konferencija je otvorena 25.05.2018. u popodnevnim satima. Prisustvovao sam otvaranja u Svečanoj sali u zgradi Univerziteta u Beogradu na kojoj su svoja plenarna predavanja održali gostujući predavači.

Sledećeg dana počele su radne sesije na kojima su autori predstavili svoje radove. Svako od autora imao je deset minuta da predstavi svoj rad i posle izlaganja autora usledila su pitanja voditelja sesije ili slušalaca. Prisustvovao sam na određenom broju sesija i primetio vrlo veliki broj kvalitetnih radova čiji su autori iz Srboje, ali i iz drugih zemalja sveta.

Trećeg dana Konferencije u popodnevnim satima po programu je održana sesija u kojoj sam izlagao svoj rad. Naziv sesije je: “Heuristika, metaheuristika i optimizacija algoritama“. Na ovoj sesiji predstavio sam svoj rad: “E-Payment Systems Using Multi-Card Smart Card” koji je uvršten za objavljivanje u međunarodnom naučnom časopisu: “Springer – Proceedings in Business and Economics“. Posle predstavljanja rada na engleskom jeziku, usledila su pitanja prisutnih i zaključak izlaganja kojim sam upoznao prisutne da ću nastaviti sa istraživanjem iz konkretne oblasti.

Posle završenog izlaganja, napravio sam nekoliko zajedničkih fotografija sa mojim profesorom i mentorom na ovom radu, sa prof. dr Dejanom Simićem, koji mi je pružio svu potrebno podršku i smernice tokom pisanja rada. Svojim angažmanom profesor me usmeravao na detalje sa ciljem da moj rad dobije snažniji naučni karakter.

Svakog radnog dana konferencije u poslepodnevnih satima imali smo organizovano zajedničko druženje. Jednog dana imali smo organizovano krstarenje Beogradskim rekama, na kojoj smo produbili međusobna poznanastva, dok smo drugog dana imali organizovanu gala večeru na kojoj smo sa učesnicima iz Srbije i iz drugih zemalja do kasnih večernjih sati razgovarali i družili se uz prigodnu starogradsku muziku.

  • dav

Nenad Badovinac,
Maj, 2018.

Поделите са пријатељима...