otac Dejan i otac Milorad Golijan

Slušajući oca Milorada Golijana koji je nedavno pričao u sali ispred dvestotinjak ljudi na temu “Vera i očajanje”, prisetio sam se zakona fizike koji kaže da videti svet očima znači videti samo mali deo Božjeg stvaranja, jer naše oko propušta samo mali deo kompletnog svetlosnog opsega. Mnoštvo svetlosnih frekvencija je i dalje nevidiljivo za nas. Naime otac Milorada Golijan je već nekoliko godina potpuno slep, i tako živi nedoživljavajući svetlost kojoj se mi divimo.

Sedeo sam uz laptop i miksetu pokušavajući poslati iz velike dvorane najbolji audio signal prema internet Radio Blagovesti. Sa druge strane, ekskluzivnom najavom, Radomir je približio ljudima ideju direktnog prenosa predavanja oca Milorada u internet audio prostor. Sve je to pomoću interneta iz svoje lepavinske kelije pratio otac Gavrilo koji je takođe bio sa nama.

Nakon potrebnih podešavanja signala, koncentrisao sam se na izlaganje oca Milorada, potpuno slepog, pričao je o očima. Očima kojima gleda Hrista. Pričao je o očajanju koje je gore od pakla, jer Hristos ili Bogorodica ili anđeo Božji ili svetitelji, mogu da izvuku svaku dušu iz pakla, ali kada čovek očajava, tada više nema ko da mu pruži ruku spasenja.

Shvateći poruku oca Milorada Golijana o tome da strah i očajanje dolaze iz pakla, slušam ga kako poručuje svojoj porodici i celom narodu, da sada, kada bi mu Bog vratio oči, a oduzeo Hrista i golgotu, on ne bi prihvatio oči. Smrtne oči u zamenu za večnoga Hrista, on jednostavno ne želi. Otac Milorad vidljivu svetlost doživljava na Svetoj Liturgiji iz koje crpi dovoljno nade koja mu je potrebna za svakodnevnu borbu.

 Nenad Badovinac, novembar, 2012.

Поделите са пријатељима...